สมาคมออร์โธปิดิกส์เด็กแห่งประเทศไทย

เรื่องสุขภาพกระดูกของเด็กๆ นั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะช่วยให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์และใช้ร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TPOS (สมาคมออร์โธปิดิกส์เด็กแห่งประเทศไทย) จึงพร้อมเป็นสื่อกลางรวบรวมข้อมูลสำคัญและการประชุมสัมมนาสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก เผยแพร่ผลงานแพทย์ และให้ข้อมูลความรู้เรื่องกระดูกในเด็กเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป

Load More