บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจสำนักงานนายหน้า รับฝากขาย-ฝากเช่า, ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และแนวคิดที่จะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ซื้อผู้ขายด้วยตัวแทนนายหน้าที่มีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทมีการฝึกอบรมแก่ตัวแทนนายหน้าภายในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าได้พัฒนาความรู้ที่จำเป็นช่วยให้ตัวแทนนายหน้าทำงานได้อย่างมืออาชีพ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าทุกฝ่าย

 
Load More