โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์

สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่เพื่อนแก้เหงา แต่คือสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ "โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์" เข้าใจความรักความห่วงใยของคุณ เราจึงมุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

 

โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

เพราะโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ เชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดควรได้รับการเข้าถึงการรักษาได้เท่าเทียมเช่นเดียวกับสุนัขและแมว แต่ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่มีที่ใดในประเทศไทย ที่เปิดทำการรักษา สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ Exotic pets แบบ 100 % หลายครั้งที่เราเห็นสัตว์ Exotic pets มีความกลัวจากเสียง และ กลิ่นจากผู้ล่า เช่น สุนัข ดังนั้นเราจึงตั้งใจ ทำโรงพยาบาลสัตว์เพื่อพวกเขาเหล่านั้น และด้วยความรู้และนวัตกรรมที่เราสะสมมาเป็นเวลากว่า 18  ปี เรามั่นใจว่า 

Load More