ตัวอย่าง 3D Animation Presentation โดย MP Graphichouse ประเภทงานเครื่องจักรหนักและทัศนียภาพภายนอก (Factory & Landscape)

{lightyoutube}4WGaRxn5ar4{/lightyoutube}