บริษัท บ้าน แบงคอก โบรคเกอร์ จำกัด เป็นอีกบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนโลโก้และ สีอัตลักษณ์ เพื่อให้ทันสมัยและเป็นที่จุดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น ในส่วนของเว็บไซต์ก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับโลโก้ใหม่