เพราะโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ เชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดควรได้รับการเข้าถึงการรักษาได้เท่าเทียมเช่นเดียวกับสุนัขและแมว แต่ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่มีที่ใดในประเทศไทย ที่เปิดทำการรักษา สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ Exotic pets แบบ 100 % หลายครั้งที่เราเห็นสัตว์ Exotic pets มีความกลัวจากเสียง และ กลิ่นจากผู้ล่า เช่น สุนัข ดังนั้นเราจึงตั้งใจ ทำโรงพยาบาลสัตว์เพื่อพวกเขาเหล่านั้น และด้วยความรู้และนวัตกรรมที่เราสะสมมาเป็นเวลากว่า 18  ปี เรามั่นใจว่า