ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Business Information Center in USA) หรือศูนย์ BIC ในสหรัฐฯเป็นแหล่งอัพเดทความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน กฎระเบียบที่ควรรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกัน