โลโก้สำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาเน้นขายทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ (จัดทำพร้อมเว็บไซต์)