Logo Concept

  1. สื่อถึงการรักษาสัตว์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
  2. สื่อถึงความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขและแมว
  3. ดูแล้วรู้สึกมั่นใจในการรักษา และอบอุ่นที่ได้มาใช้บริการ
  4. ให้เห็นถึงความตั้งใจและทุ่มเททั้งหัวใจในการรักษาสัตว์เพื่อให้สัตว์หายจาก ความเจ็บป่วย หลังหายป่วยแล้วสัตว์กลับมามีชีวิตชีวา ร่างกายแข็งแรง
  5. ดูแล้วทันสมัย  อินเตอร์  ดูแล้วจดจำว่านี่คือ โรงพยาบาลสัตว์ด็อก & แคท เฮลท์ เซนเตอร์ ระยอง 
  6. สีออกโทน เขียวอ่อนหรือ ชมพู  
  7. ออกแนวน่ารัก ใสๆ