บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด
Cyber sm (Thai)
เว็บไซต์บริษัทฯ
Yes
http://cybersm.co.th

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีสาขาครอบคลุมทั้งไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดนาม และประเทศอื่นๆทั่วเอเชีย