บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด
หมู่บ้านไดมอนด์ วิลล์
เว็บไซต์โครงการหมู่บ้าน
Yes
http://diamondville.net

เว็บไซต์โครงการหมู่บ้าน จ.นครปฐม