บริษัท แมกซิม ยูนิเวิร์ส จำกัด
Maxim Universe
เว็บไซต์โครงการหมู่บ้าน
Yes
http://MaximUniverse.co.th

เว็บไซต์บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บน ถ.ลาดกระบัง