Extra Home Real Estate
extrahomerealestate.com
เว็บไซต์นายหน้าอสังหา
Yes
https://extrahomerealestate.com

Extra Home Real Estate ดำเนินงานให้บริการครบวงจร ด้านการรับฝากขาย -ซื้อ -เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งสำรวจและประเมินราคา
ดูแลสินเชื่อธนาคาร ฯลฯ โดยทีมบริหารงานมืออาชีพ ที่่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมพัฒนาอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI (องค์กรมหาชน) สู่มาตราฐานสากล