• วัตถุประสงค์การก่อตั้ง : เอ็มพี กราฟฟิคเฮ้าส์ จะดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างเว็บไซต์ ออกแบบกราฟิก 3D Presentation ให้แก่บริษัทฯ ห้าง ร้าน ต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีภาพลักษณ์ที่ดี่และน่าเชื่อถือ
• ภารกิจ
 : พัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
• ธุรกิจของเรา
 :  งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบกราฟิก 3D , CG, Presentation, Online Marketing 
• วิสัยทัศน์
 : เอ็มพี กราฟฟิคเฮ้าส์ ช่วยจัดการงานกราฟิกและสื่อการตลาดออนไลน์ของท่านโดยเฉพาะเว็บไซต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร