รับออกแบบ Flash Animation (2D) ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยโปรแกรม Adobe Flash นำเสนอสินค้าหรือผลงานของลูกค้าในรูปแบบกึ่งเสมือนจริง เพิ่มความน่าสนใจมากกว่าการนำเสนองานที่เป็นรูปภาพเพียงอย่างเดียว